Skuteczne zarządzanie przepływem gotówkowym dzięki usługom faktoringowym

Zarządzanie przepływem gotówkowym jest procesem wymagającym uwagi oraz sporej wiedzy. Korzystanie z usług finansowym dostępnych na rynku pozwala je usprawnić, a nawet przynieść zyski każdemu przedsiębiorstwu, które zdecyduje się na współpracę. Jednym z popularnych usług obok pożyczek i kredytów jest faktoring.

Jak wygląda proces faktoringu?

Faktoring jest popularną usługą finansową, która pozwala przedsiębiorstwu poprawić płynność finansową, zredukować ryzyko niewypłacalności dłużników i skupić się na rozwoju biznesu. Cały proces jest stosunkowo prosty i polega na oddaniu wierzytelności firmie zajmującej się tą usługą, następnie zostają one zweryfikowane i ocenione, kolejno faktor (czyli firma faktoringowa) odkupuje należności (najczęściej faktury), wypłaca całość lub cześć należności i domaga się spłaty od klienta. Kiedy nabywca ureguluje zobowiązania, faktor spłaca resztę z faktur (ewentualnie pobiera odsetki). Całość odpowiedzialności za brak zapłaty zaległości ponosi faktor.

Czy faktoring może pomagać skutecznie zarządzać przepływami gotówkowymi?

Faktoring może skutecznie pomagać zarządzać przepływami gotówkowymi w firmie, a także m.in.:

  1. Poprawiać płynność finansową. Poprzez uzyskanie gotówki za wierzytelności wymagające oczekiwania na termin płatności od klientów. To pozwala firmie uniknąć problemów związanych z brakiem środków na bieżące wydatki, takie jak opłaty za pracowników, dostawców i inne zobowiązania.
  2. Skracać cykl rozliczeń. Faktoring eliminuje konieczność czekania na zapłatę od klientów, co skraca cykl rozliczeń. Firma może otrzymać płatność za dostarczone towary lub usługi niemal natychmiast po wystawieniu faktury.
  3. Redukować ryzyko niewypłacalności. Faktor bierze na siebie ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika. Oznacza to, że ​​firma nie ponosi strat, jeśli dłużnik nie ureguluje faktury. To zwiększa pewność i stabilność przepływów gotówkowych.
  4. Optymalizować zarządzanie należnościami. Faktoring umożliwia firmie skupienie się na swojej działalności, zamiast na zarządzaniu wierzytelnościami i procesami windykacyjnymi.
  5. Zwiększać zdolności kredytowe. Korzystanie z faktoringu może poprawić zdolność kredytową firmy, ponieważ faktor ocenia zdolność płatniczą dłużników i pomaga unikać problemów związanych z klientami o niskim ratingu kredytowym.

Jakie są limity i czym wyróżnia się dobra oferta faktoringu?

Dobra oferta faktoringu powinna być dostosowana do potrzeb i sytuacji finansowej konkretnej firmy. Optymalna propozycja może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak branża, rodzaj wierzytelności, wielkość firmy i jej indywidualne wymagania. Jedną z wartych uwagi przedsiębiorstw zajmujących się faktoringiem jest PragmaGO dostępny na stronie -> https://pragmago.pl/porada/faktoring/. Wyróżnia się indywidualnym wsparciem doradcy, gwarantowanymi zaliczkami na start, bezpłatnymi ubezpieczeniami transakcji, a także monitoringiem należności.

 

Artykuł sponsorowany

Rekomendowane artykuły

0 komentarzy

  1. Faktoring to raczej dla wielkich firm tylko dobra opcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *